İçeriğe geç
Anasayfa » 7.Sınıf Özel Yayın Ünite 4 » 7.Sınıf İngilizce Gameshow Test Oyunu (4.Ünite Özel Yayın)

7.Sınıf İngilizce Gameshow Test Oyunu (4.Ünite Özel Yayın)

Bu yazıyı paylaş!

7.Sınıf 4.Ünite İngilizce Gameshow Test Oyunu (Özel Yayınlar) ile ünite kelimelerini tekrar etmek artık daha eğlenceli.

7. Sınıf 4. Ünite Wild Animals İngilizce ders etkinlikleri  ile dersi destekleyecek, bilgiyi daha eğlenceli ve daha kalıcı hale getirecek ekinlikler ve oyunlar ile dersler artık çok daha eğlenceli…

7.Sınıf 4.Ünite Wild Animals İngilizce Gameshow Test Oyunu

7.Sınıf 4.Ünite Wild Animals İngilizce Gameshow Test Oyunu

Sevgili öğrenciler, ingilizcefix.com 7.Sınıf ingilizce dersi 4. Ünite olan Wild Animals ünitesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz etkinlikler, testler ve eğlenceli oyunlar ile ünite kelimelerini eğlenceli bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Nasıl Oynanır?

  • İngilizce Gameshow Test oyununda soruları size verilen süre içinde doğru cevaplamalısınız.
  • Oyunda 1 kez kullanabileceğiniz x2 skor, 50:50 yarı yarıya ve ekstra zaman jokerleri bulunmaktadır. Zorlandığınız sorularda bu jokerleri kullanabilirsiniz.
  • En kısa sürede sorulara doğru cevaplar vererek daha fazla puan kazanabilirsiniz.

Haydi en kısa sürede en fazla doğru cevabı ver ve rakiplerinin önüne geç.

7.Sınıf 4.Ünite İngilizce Gameshow Test Oyna

 

 

Gameshow test 7.sınıf ingilizce oyunu ile kelimeleri eğlenceli bir biçimde tekrar ederek ve daha kolay öğrenebilirsiniz.

Meb İngilizce 7. sınıf ders müfredatını tam uyumlu olarak hazırladığımız etkinlikler ve oyunlar, okullarda okutulan İngilizce ders kitabında Wild Animals  ünitesinde geçen kelimelerden oluşmaktadır. İngilizce öğretiminde büyük önemi olan kelime öğrenmeyi kolaylaştıran ve daha uzun süre kalıcı öğrenme sağlayan etkinlik ve oyunlar ile öğrenciler ortaokul ingilizce 7.sınıf dersinde daha başarılı olacaklardır.

7.Sınıf İngilizce ders kitabı 4.ünite Wild Animals ünite kelime listesi aşağıda verilmiştir.

ENGLISH TURKISH
wild animals vahşi hayvanlar
animal hayvan
become extinct nesli tükenmek
cage kafes
desert çöl
jungle orman
mammal memeli hayvan
reptile sürüngen
elephant fil
falcon şahin
crocodile timsah
horse beygir, at
eagle kartal
snake yılan
whale balina
owl baykuş
lizard kertenkele
bird kuş
tiger kaplan
panda panda
fur kürk
look görünmek
pretty sevimli
move fast hızlı hareket etmek
incredible inanılmaz
without leg bacaksız
colour renk
beautiful güzel
funny komik, eğlenceli
prey av
reason sebep
interesting ilginç
ability yetenek
completely tamamen
awesome müthiş, harika
altitude yükseklik, rakım
feed on ile beslenmek
storm fırtına
excited heyecanlı
wind rüzgar
hide saklamak
admire hayran olmak
skin deri, cilt
tusk fil dişi
endangered nesli tükenmekte olan
jump zıplamak
vertebrate omurgalı hayvan
wing kanat
fly uçmak
swim yüzmek
dive dalmak
run koşmak
penguin penguen
ostrich deve kuşu
live yaşamak
habitat yaşam alanı
warm-blooded sıcakkanlı
hair saç, kıl
carnivore etçil
herbivore otçul
both her ikisi
scale pul
cold-blooded soğuk kanlı
constant sabit
body temperature vücut sıcaklığı
shed skin deri dökmek
meat et
change değişmek
zoologist zoolog (hayvan bilimci)
protect korumak
human being insanoğlu
responsible for sorumlu olmak
hunt avlamak, avlanmak
destroy yok etmek
pollute çevreyi kirletmek
share paylaşmak
the same aynı
belong to ait olmak
poison zehir
the largest en büyük, en geniş
trunk fil hortumu
wildlife vahşi yaşam
die ölmek
vaccinate aşılamak, aşı yapmak
disease hastalık
damage zarar vermek
educate eğitmek
learn öğrenmek
buy satın almak
pet evcil hayvan
stray animals sokak hayvanları
striped fur çizgili kürk
Asia Asya
sadly ne yazık ki
attack saldırmak
in the dark karanlıkta
survive hayatta kalmak
danger tehlike
claw pençe
sharp keskin
teeth dişler
catch yakalamak
environment çevre
rain forest yağmur ormanı
justice adalet
domesticated evcil
struggle mücadele etmek
camel deve
stomach mide
hump hörgüç
fat yağ
chimpanzee şempanze
celever zeki
use kullanmak
sign language işaret dili
always her zaman
correct doğru
grammar dil bilgisi
banana muz
want istemek
please lütfen
enormous kocaman
poisonous zehirli
afraid of korkmak
dangerous tehlikeli
creature yaratık
aquatic suda yaşayan
friendly arkadaş canlısı
gray gri
unusual olağan dışı
grown up yetişkin
marsh bataklık
jaw çene
kangaroo kanguru

İngilizce eğitiminde grammer yapısı öğrenmek kadar kelime öğrenmek de oldukça önemlidir. Kelime bilgisi iyi olmayan öğrenciler ingilizce konuşma ve ingilizce konuşulanları anlama konusunda çok başarılı olamazlar. Bu nedenle okul ingilizce derslerinde kelime ezberletme öğretmenlerin çoğunlukla başvurdukları yöntemler arasındadır. Sitemizde yayınlanan her sınıf düzeyinde her ünite için ayrı ayrı ve özenle hazırlanan ingilizce eklinlikler ve ingilizce oyunlar ile öğrencilerin kelimeleri öğrenirken eğlenmesini amaçlamaktadır.

Bu yazıyı paylaş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir