İçeriğe geç
Anasayfa » 8.Sınıf Meb Ünite 4 » 8.Sınıf İngilizce Gameshow Test Oyunu (4.Ünite Meb Yayın)

8.Sınıf İngilizce Gameshow Test Oyunu (4.Ünite Meb Yayın)

Bu yazıyı paylaş!

8.Sınıf 4.Ünite İngilizce Gameshow Test Oyunu (Meb Yayınları) ile ünite kelimelerini tekrar etmek artık daha eğlenceli.

8. Sınıf 4. Ünite On The Phone İngilizce ders etkinlikleri  ile dersi destekleyecek, bilgiyi daha eğlenceli ve daha kalıcı hale getirecek ekinlikler ve oyunlar ile dersler artık çok daha eğlenceli…

8.Sınıf 4.Ünite On The Phone İngilizce Gameshow Test Oyunu

8.Sınıf 4.Ünite On The Phone İngilizce Gameshow Test Oyunu

Sevgili öğrenciler, ingilizcefix.com 8.Sınıf ingilizce dersi 4. Ünite olan On The Phone ünitesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz etkinlikler, testler ve eğlenceli oyunlar ile ünite kelimelerini eğlenceli bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Nasıl Oynanır?

  • İngilizce Gameshow Test oyununda soruları size verilen süre içinde doğru cevaplamalısınız.
  • Oyunda 1 kez kullanabileceğiniz x2 skor, 50:50 yarı yarıya ve ekstra zaman jokerleri bulunmaktadır. Zorlandığınız sorularda bu jokerleri kullanabilirsiniz.
  • En kısa sürede sorulara doğru cevaplar vererek daha fazla puan kazanabilirsiniz.

Haydi en kısa sürede en fazla doğru cevabı ver ve rakiplerinin önüne geç.

8.Sınıf 4.Ünite İngilizce Gameshow Test Oyna

 

 

Gameshow test 8.sınıf ingilizce oyunu ile kelimeleri eğlenceli bir biçimde tekrar ederek ve daha kolay öğrenebilirsiniz.

Meb İngilizce 8. sınıf ders müfredatını tam uyumlu olarak hazırladığımız etkinlikler ve oyunlar, okullarda okutulan İngilizce ders kitabında On The Phone  ünitesinde geçen kelimelerden oluşmaktadır. İngilizce öğretiminde büyük önemi olan kelime öğrenmeyi kolaylaştıran ve daha uzun süre kalıcı öğrenme sağlayan etkinlik ve oyunlar ile öğrenciler ortaokul ingilizce 8.sınıf dersinde daha başarılı olacaklardır.

8.Sınıf İngilizce ders kitabı 4.ünite On The Phone ünite kelime listesi aşağıda verilmiştir.

ENGLISH TURKISH
happy mutlu
crazy çılgın
embarrassed mahçup, utangaç
surprised şaşkın, şaşırmış
smileys emojiler, suratlar
sleepy uykulu
bored sıkılmış
angry sinirli
scared korkmuş
cool havalı
medicine tıp, ilaç
live yaşamak
lovely sevimli
generous cömert
invite davet etmek
next bir sonraki, gelecek
doorbell kapı zili
ring çalmak (zil)
hang on = hold on beklemek ( telefonda )
get back geri dönmek
inviter davet eden
invitation davet
receive almak
about hakkında, yaklaşık
ticket bilet
at the moment = now şu anda
water the flowers çiçekleri sulamak
wash the car arabayı yıkamak
hang up telefonu kapatmak
headmaster müdür
soon yakında, az sonra
tomorrow yarın
louder daha yüksek ses ile, daha gürültülü
bad line kötü hat
line hat
put someone through birini telefona bağlamak
leave a message mesaj bırakmak
available müsait
dial tuşlamak
contact with someone birisiyle irtibata geçmek
get/keep in touch iletişim kurmak
communicate haberleşmek
take a memo kısa not almak
memo kısa not
staff personel, kadro
order sipariş etmek
appointment randevu
reservation yer ayırtma, rezervasyon
clarification açıklama
customer service müşteri hizmetleri
emergency numbers acil telefon numaraları
police officer polis memuru
neighbour komşu
break into zorla girmek
try denemek, çalışmak
notice farketmek
incident olay
burglar ev hırsızı
stranger yabancı
climb tırmanmak
wait beklemek
call aramak (telefon ile)
know bilmek
forget unutmak
key anahtar
get in (arabaya) binmek, içeri girmek
through aracılığıyla, yoluyla
minute dakika
speak konuşmak
tell söylemek, anlatmak
call back geri aramak, dönmek
as soon as possible en kısa sürede
join katılmak
hear duymak
well iyi
match maç
come gelmek
great harika
want istemek
meet buluşmak, görüşmek, tanışmak
alright peki
conversation konuşma
accident kaza
fire yangın, ateş
take place meydana gelmek, olmak
misunderstanding yanlış anlama
joke şaka, şaka yapmak
pro olumlu yan
con olumsuz yan
each other birbiri
connect bağlamak, bağlanmak
easily kolayca
change değiştirmek, değişmek
mobile phone cep telefonu
smart phone akıllı telefon
latest en son
easy kolay
carry taşımak
internet connection internet bağlantısı
rescue kurtarmak
expensive pahalı
disturb rahatsız etmek
addiction bağımlılık
security risks güvenlik riskleri
as a result sonuç olarak
become olmak
essential esas, asıl, önemli
useful yararlı, kullanışlı
harmful zararlı
people in need ihtiyacı olan insanlar
call center çağrı merkezi
get information bilgi almak
calm down sakinleşmek
answer questions soruları cevaplamak
terribly çok, son derece, korkunç bir şekilde
seem gibi görünmek
happen olmak
opinion fikir
issue sorun, mesele, konu
neighbourhood mahalle, komşuluk
local authority yerel yönetim
homeless people evsiz insanlar
municipality belediye
pick up the phone telefona cevap vermek
polite kibar
solve the problems problemleri çözmek
response cevap, cevap vermek
important önemli
suddenly birden, aniden
decide karar vermek
healthier daha sağlıklı
kite uçurtma
engaged meşgul (telefon)
check kontrol etmek
book yer ayırtmak
look forward to dört gözle beklemek
reserve ayırtmak
quickness çabukluk
chat sohbet etmek
ask istemek, soru sormak
note not etmek
right doğru
how many kaç tane
spell harflerini söylemek, hecelemek

İngilizce eğitiminde grammer yapısı öğrenmek kadar kelime öğrenmek de oldukça önemlidir. Kelime bilgisi iyi olmayan öğrenciler ingilizce konuşma ve ingilizce konuşulanları anlama konusunda çok başarılı olamazlar. Bu nedenle okul ingilizce derslerinde kelime ezberletme öğretmenlerin çoğunlukla başvurdukları yöntemler arasındadır. Sitemizde yayınlanan her sınıf düzeyinde her ünite için ayrı ayrı ve özenle hazırlanan ingilizce eklinlikler ve ingilizce oyunlar ile öğrencilerin kelimeleri öğrenirken eğlenmesini amaçlamaktadır.

Bu yazıyı paylaş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir