İçeriğe geç
Anasayfa » 8.Sınıf Özel Yayın Ünite 4 » 8.Sınıf İngilizce Gameshow Test Oyunu (4.Ünite Özel Yayın)

8.Sınıf İngilizce Gameshow Test Oyunu (4.Ünite Özel Yayın)

Bu yazıyı paylaş!

8.Sınıf 4.Ünite İngilizce Gameshow Test Oyunu (Özel Yayınlar) ile ünite kelimelerini tekrar etmek artık daha eğlenceli.

8. Sınıf 4. Ünite On The Phone İngilizce ders etkinlikleri  ile dersi destekleyecek, bilgiyi daha eğlenceli ve daha kalıcı hale getirecek ekinlikler ve oyunlar ile dersler artık çok daha eğlenceli…

8.Sınıf 4.Ünite On The Phone İngilizce Gameshow Test Oyunu

8.Sınıf 4.Ünite On The Phone İngilizce Gameshow Test Oyunu

Sevgili öğrenciler, ingilizcefix.com 8.Sınıf ingilizce dersi 4. Ünite olan On The Phone ünitesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz etkinlikler, testler ve eğlenceli oyunlar ile ünite kelimelerini eğlenceli bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Nasıl Oynanır?

  • İngilizce Gameshow Test oyununda soruları size verilen süre içinde doğru cevaplamalısınız.
  • Oyunda 1 kez kullanabileceğiniz x2 skor, 50:50 yarı yarıya ve ekstra zaman jokerleri bulunmaktadır. Zorlandığınız sorularda bu jokerleri kullanabilirsiniz.
  • En kısa sürede sorulara doğru cevaplar vererek daha fazla puan kazanabilirsiniz.

Haydi en kısa sürede en fazla doğru cevabı ver ve rakiplerinin önüne geç.

8.Sınıf 4.Ünite İngilizce Gameshow Test Oyna

 

 

Gameshow test 8.sınıf ingilizce oyunu ile kelimeleri eğlenceli bir biçimde tekrar ederek ve daha kolay öğrenebilirsiniz.

Meb İngilizce 8. sınıf ders müfredatını tam uyumlu olarak hazırladığımız etkinlikler ve oyunlar, okullarda okutulan İngilizce ders kitabında On The Phone  ünitesinde geçen kelimelerden oluşmaktadır. İngilizce öğretiminde büyük önemi olan kelime öğrenmeyi kolaylaştıran ve daha uzun süre kalıcı öğrenme sağlayan etkinlik ve oyunlar ile öğrenciler ortaokul ingilizce 8.sınıf dersinde daha başarılı olacaklardır.

8.Sınıf İngilizce ders kitabı 4.ünite On The Phone ünite kelime listesi aşağıda verilmiştir.

ENGLISH TURKISH
text a message mesaj yazmak
make a phone call arama yapmak
talk face to face yüzyüze konuşmak
send göndermek
use social network sosyal ağ kullanmak
compose oluşturmak
each other birbirini
easier and faster daha kolay ve hızlı
online communication çevrimiçi iletişim
communicate iletişime geçmek
meet up buluşmak
for a long time uzun bir süre
keep in touch iletişimde kalmak
get angry with birine kızmak
talk on the phone telefonda konuşmak
especially özellikle
purpose amaç
soldier asker
use kullanmak
invent icat etmek
printing machine baskı makinası
different ways farklı yollar
warn uyarmak
commander komutan
BC Milattan Önce
messenger birds posta kuşları
telegraph telegraf
range aralık
cell phone cep telefonu
invention icat
become reality gerçeğe dönüşmek
application uygulama
smartphone akıllı telefon
improve a foreign language yabancı bir dil geliştirmek
educative game eğitici oyun
solve puzzles yapboz yapmak
lyrics şarkı / şiir sözleri
translate tercüme etmek
give tips ipuçları vermek
order sipariş etmek
people in need ihtiyaç sahibi insanlar
previous önceki
own sahip olmak
such as örneğin
war savaş
persecution idam
face yüzleşmek
survive hayatta kalmak
village köy
realize farketmek
escape kaçmak
i’m sure eminim
disabled engelli
donate bağışlamak
i guess sanırım
medical care tıbbi müdahale
collect garbage çöp toplamak
i believe inanıyorum
voluntary gönüllü
i hope umarım
contribute katkıda bulunmak
development gelişme
graduate mezun olmak
how long ne kadar süre
also ayrıca
library kütüphane
it sounds great kulağa harika geliyor
stay kalmak
arrive varmak
buy a gift hediye almak
good wishes iyi dilekler
hang up the phone telefonu kapatmak
together birlikte
make a complaint şikayette bulunmak
bill fatura
book a flight ticket uçak bileti rezerve etmek
customer müşteri
alone yalnız
husband koca
single tek yönlü bilet
return ticket geri dönüşlü bilet
date of birth doğum tarihi
confirm onaylamak
make a reservation rezervasyon yapmak
travel agent seyahat acentası
destination varış yeri
departure and arrival time ayrılış ve varış zamanı
ticket price bilet fiyatı
structure yapı
business/economy class iş/ekonomi sınıfı
reserved reserve edildi
leave ayrılmak/bırakmak
via aracılığıyla
you’re welcome önemli değil
have a good flight iyi uçuşlar
i beg your pardon? duyamadım?
similar benzer
speaking konuşuyor
i’m afraid korkarım
available müsait
at the moment/now şu an
go out dışarı çıkmak
leave a message mesaj bırakmak
tell anlatmak
as soon as possible en kısa sürede
all right tamam
of course tabi ki
get back geri dönmek
calling arıyor
hang on a minute bir dakika bekleyin
put through telefonu birine bağlamak
connect bağlamak/bağlanmak
hold on bekle
take a message mesaj almak
ring aramak/çalmak
who’s calling? kim arıyor?
for more information daha fazla bilgi için
doctor appointment doctor randevusu
caller arayan
write down a message mesaj yazmak
international company uluslararası şirket
call center çağrı merkezi
receive phone calls arama almak
solve out the problems problemleri çözmek
each her
kind nazik
break down bozulmak
under warranty garanti altında
deliver ulaştırmak
various çeşitli

İngilizce eğitiminde grammer yapısı öğrenmek kadar kelime öğrenmek de oldukça önemlidir. Kelime bilgisi iyi olmayan öğrenciler ingilizce konuşma ve ingilizce konuşulanları anlama konusunda çok başarılı olamazlar. Bu nedenle okul ingilizce derslerinde kelime ezberletme öğretmenlerin çoğunlukla başvurdukları yöntemler arasındadır. Sitemizde yayınlanan her sınıf düzeyinde her ünite için ayrı ayrı ve özenle hazırlanan ingilizce eklinlikler ve ingilizce oyunlar ile öğrencilerin kelimeleri öğrenirken eğlenmesini amaçlamaktadır.

Bu yazıyı paylaş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir