İçeriğe geç
Anasayfa » 4.Sınıf Özel Yayın Ünite 1 » İngilizce Gameshow Test 1 (4.Sınıf 1.Ünite)

İngilizce Gameshow Test 1 (4.Sınıf 1.Ünite)

Bu yazıyı paylaş!

4.Sınıf 1.Ünite İngilizce Gameshow Test Oyunu ile ünite kelimelerini tekrar etmek artık daha eğlenceli.

4. Sınıf 1. Ünite Classroom Rules İngilizce etkinlikler  ile dersi destekleyecek, bilgiyi daha eğlenceli ve daha kalıcı hale getirecek ekinlikler ve oyunlar ile dersler artık çok daha eğlenceli…

4.Sınıf 1.Ünite-Classroom Rules İngilizce Gameshow Test Oyunu

4.Sınıf 1.Ünite-Classroom Rules İngilizce Gameshow Test Oyunu

Sevgili öğrenciler, ingilizcefix.com 4.Sınıf ingilizce Classroom Rules 1.ünite ünitesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz etkinlikler, testler ve eğlenceli oyunlar ile ünite kelimelerini eğlenceli bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Nasıl Oynanır?

  • İngilizce Gameshow Test oyununda soruları size verilen süre içinde doğru cevaplamalısınız.
  • Oyunda 1 kez kullanabileceğiniz x2 skor, 50:50 yarı yarıya ve ekstra zaman jokerleri bulunmaktadır. Zorlandığınız sorularda bu jokerleri kullanabilirsiniz.
  • En kısa sürede sorulara doğru cevaplar vererek daha fazla puan kazanabilirsiniz.

Haydi en kısa sürede en fazla doğru cevabı ver ve rakiplerinin önüne geç.

Şimdi oynamaya başla!

 

 

Meb İngilizce 4. sınıf ders müfredatını tam uyumlu olarak hazırladığımız etkinlikler ve oyunlar, okullarda okutulan İngilizce ders kitabında Classroom Rules ünitesinde geçen kelimelerden oluşmaktadır. İngilizce öğretiminde büyük önemi olan kelime öğrenmeyi kolaylaştıran ve daha uzun süre kalıcı öğrenme sağlayan etkinlik ve oyunlar ile öğrenciler ilkokul ingilizce 4.sınıf dersinde daha başarılı olacaklardır.

4.Sınıf İngilizce ders kitabı 1.Ünite-Classroom Rules ünitesinde geçen kelime listesi aşağıda verilmiştir.

ENGLISH TURKISH
be quiet sessiz ol
blue mavi
board tahta
book kitap
can I join you size katılabilir miyim
classroom rules sınıf kuralları
clean the board tahtayı temizle
close the door Kapıyı kapat
come here buraya gel
come in içeri gir
count saymak
desk sıra
door kapı
eight sekiz
eighteen on sekiz
eighty seksen
eleven on bir
eraser silgi
fifteen on beş
fifty elli
five beş
forty kırk
four dört
fourteen on dört
friend arkadaş
game oyun
give vermek
give me the book bana kitabı ver
go back to your place yerine git
good morning günaydın
green yeşil
here you are buyrun
how many kaç tane
hundred yüz
join katılmak
jump zıpla
leave it here buraya bırak
listen dinlemek
look at the board tahtaya bak
map harita
my benim
nine dokuz
nineteen on dokuz
ninety doksan
not right now şimdi olmaz
one bir
open the window pencereyi aç
pencil kalem
pencil case kalemlik
pencil sharpener kalemtraş
please lütfen
red kırmızı
repeat tekrar etmek
ruler cetvel
say that again bunu tekrar söyle
seven yedi
seventeen on yedi
seventy yetmiş
sit down otur
six altı
sixteen on altı
sixty altmış
sorry üzgünüm
stand up ayağa kalk
sure=of course tabii ki, elbette
T-shirt tişört
take the ball topu al
take this bunu al
ten on
thirteen on üç
thirty otuz
three üç
turn off the lights ışıkları kapat
turn on the lights ışıkları aç
twelve on iki
twenty yirmi
two iki
window pencere
yellow sarı
find bulmak
who kim
late geç
again tekrar
go out dışarı çık
open açmak
close=shut kapatmak
eat yemek yemek
drink içmek
teacher öğretmen
let’s play oynayalım
take almak
crayon renkli kalem
help yardım etmek
parents anne-baba
how nasıl
feel hissetmek
people insanlar
raise your hand elini kaldır
don’t fight kavga etme
come to school okula gelmek
on time zamanında
don’t run koşma
don’t jump zıplama
complete tamamlamak
work iş, çalışma
keep clean temiz
do together beraber yapmak
the same aynı
responsibility sorumluluk
prepare hazırlamak
clean classroom temiz sınıf
excuse me afedersiniz
leave the classroom sınıftan ayrılmak
that’s great bu harika
go to the canteen kantine gitmek
floor yer,zemin
dirty kirli
pretty sevimli
ride (at, bisiklet vb) binmek
Bu yazıyı paylaş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir