İçeriğe geç
Anasayfa » 4.Sınıf Meb Ünite 1 » İngilizce Kutu Açma Oyunu 1 (4.Sınıf 1.Ünite)

İngilizce Kutu Açma Oyunu 1 (4.Sınıf 1.Ünite)

Bu yazıyı paylaş!

4.Sınıf 1.Ünite İngilizce Kutu Açma Oyunu ile ünite kelimelerini tekrar etmek artık daha eğlenceli.

4. Sınıf 1. Ünite Classroom Rules konusu İngilizce kelime testi ile ilgili dersi destekleyecek, bilgiyi daha eğlenceli ve daha kalıcı hale getirecek ekinlikler ve oyunlar ile dersler artık çok daha eğlenceli…

4.Sınıf 1.Ünite-Classroom Rules İngilizce Kutu Açma Oyunu

4.Sınıf 1.Ünite-Classroom Rules İngilizce Kutu Açma Oyunu

Sevgili öğrenciler, ingilizcefix.com 4.Sınıf ingilizce dersi 1. Ünite olan Classroom Rules ünitesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz etkinlikler, testler ve eğlenceli oyunlar ile ünite kelimelerini eğlenceli bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Nasıl Oynanır?

  • Ekrana gelen kutuları istediğiniz sıraya göre tıklayarak açın.
  • Kutu içinden çıkan soruyu süre bitmeden doğru olarak cevaplayın.
  • Yanlış cevaplanan sorular bir süre sonra yeniden açılacaktır.
  • Tüm soruları en kısa sürede tamamlayın.

Haydi en kısa sürede en fazla doğru cevabı ver ve rakiplerinin önüne geç.

Şimdi oynamaya başla!

Meb İngilizce 4. sınıf ders müfredatını tam uyumlu olarak hazırladığımız etkinlikler ve oyunlar, okullarda okutulan İngilizce ders kitabında Clasroom Rules ünitesinde geçen kelimelerden oluşmaktadır. İngilizce öğretiminde büyük önemi olan kelime öğrenmeyi kolaylaştıran ve daha uzun süre kalıcı öğrenme sağlayan etkinlik ve oyunlar ile öğrenciler okul ingilizce derslerinde daha başarılı olacaklardır.

4.Sınıf İngilizce ders kitabı 1.Ünite-Classroom Rules ünitesinde geçen kelime listesi aşağıda verilmiştir.

ENGLISH TURKISH
classroom rules sınıf kuralları
listen dinlemek
chant şarkı söylemek
point göstermek, işaret etmek
repeat tekrar etmek
door kapı
window pencere
board tahta
map harita
book kitap
desk sıra
pencil case kalemlik
pencil sharpener kalemtraş
eraser silgi
ruler cetvel
act out canlandırmak
good morning günaydın
come in içeri gir
please lütfen
close the door Kapıyı kapat
sure=of course tabii ki, elbette
give vermek
here you are buyrun
open the window pencereyi aç
sorry üzgünüm
not right now şimdi olmaz
pencil kalem
look at the board tahtaya bak
be quiet sessiz ol
clean the board tahtayı temizle
come here buraya gel
go back to your place yerine git
one bir
two iki
three üç
four dört
five beş
six altı
seven yedi
eight sekiz
nine dokuz
ten on
eleven on bir
twelve on iki
thirteen on üç
fourteen on dört
fifteen on beş
sixteen on altı
seventeen on yedi
eighteen on sekiz
nineteen on dokuz
twenty yirmi
thirty otuz
forty kırk
fifty elli
sixty altmış
seventy yetmiş
eighty seksen
ninety doksan
hundred yüz
scoreboard skorbord
T-shirt tişört
friend arkadaş
my benim
join katılmak
stay there orada kal
leave it here buraya bırak
take this bunu al
game oyun
can I join you size katılabilir miyim
stay in the line sırada kal
take the ball topu al
stand up ayağa kalk
sit down otur
jump zıpla
give me the book bana kitabı ver
say that again bunu tekrar söyle
count saymak
turn on the lights ışıkları aç
turn off the lights ışıkları kapat
save energy enerji tasarrufu yapmak
green yeşil
dictionary sözlük
blue mavi
red kırmızı
yellow sarı
how many kaç tane
Bu yazıyı paylaş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir